Çin Vizesi

ÇİN VİZESİ ÇEŞİTLERİ

TİCARİ ÇİN VİZESİ (M)

Kimler Başvurabilir ?

Ticari Çin Vizesi (M) :

Çin Halk Cumhuriyetine yapılacak olan iş ve ticari seyahatler için başvurulması gerekli olan vize türüdür. Firmalarla yapılacak olan iş görüşmeleri; fuar , sanayi bölgesi ziyaretleri, ticari spor yarışmaları gibi ziyaretler ticari ziyaret kapsamında değerlendirilir.

Gerekli Belgeler

Ticari Çin Vizesi başvurularında, son yapılan değişikliklerle beraber aşağıdaki durumlar söz konusudur.

Resmi Davet Mektubu Olanlar: Resmi davet mektubu ve şirket evrakları ile başvuru yapılır. Vize sonuçlanma süresi 7 iş günüdür.

Resmi Davet Mektubu Olmayıp Büyük elçilik / Konsolosluk Firma Listesinde bulunanlar: Çin’den sağlanacak firma davet mektubu ve aşağıda listede belirtilen evraklar ile başvuru yapılır. Vize sonuçlanma süresi 7 iş günüdür.

Firma Davet Mektubu Olanlar ( Daha Önce Çin’e Gitmemiş veya az gitmiş olanlar): Çin’den firma davetiyesi ve aşağıdaki evraklar ile başvuru yapılır. Vize fişi TBD – Tarih Belli Değil – olarak kesilir, gerekli incelemeler sonunda uygun görülmesi durumunda vize verilir. Süreç 1 ay ile 6 ay arasında değişebilir. Bu süre içerisinde pasaport konsoloslukta kalır.

Firma Davet Mektubu Olanlar ( Son 12 ay içerisinde en az 2 defa Çin’e gitmiş olanlar veya Son 12 ayda 1 defa toplamda 6 defa Çin’e gitmiş olanlar): Çin’deki firmadan davet mektubu ve aşağıda belirtilen evraklar ile başvuru yapılır. Vize sonuçlanma süresi 7 iş günüdür.

Çin vizesi için gerekli evraklar:

1.Pasaport
2.Kimlik fotokopisi
3.2 fotoğraf biyometrik 33/48 Boyutlu
4.Faaliyet belgesi orijinal
5.Vergi levhası 2018
6.Firma antetli kağıt  (kaşeli ) ve imzalı
7.Sabıka kaydı barkodlu (e-devlet)
8.İkametgah adresi- yerleşim yeri(e-devlet)

9.Tam vukuatlı Nüfus kayıt örneği barkodlu (e-devlet)
10.Son 4 aylık SGK detaylı hizmet dökümü barkodlu (e-devlet)

TURİSTİK ÇİN VİZESİ (L)

Kimler Başvurabilir ?

Çin Halk Cumhuriyetine turistik amaçlı olarak seyahat edecek kişilere verilen vize türüdür. Bireysel turistik vize tek olarak verilir. Vize süresi seyahat edecek olan kişinin seyahat süresi baz alınarak verilir. Turistik Çin vizesi geçerlilik süresi 3 aydır.

 

Gerekli Belgeler

TURİSTİK ÇİN VİZESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Çin vizesi için gerekli evraklar:

1.Pasaport
2.Kimlik fotokopisi
3.2 fotoğraf biyometrik 33/48 Boyutlu
4.Faaliyet belgesi orijinal
5.Vergi levhası 2018
6.Firma antetli kağıt  (kaşeli ) ve imzalı
7.Sabıka kaydı barkodlu (e-devlet)
8.İkametgah adresi- yerleşim yeri(e-devlet)
9.Tam vukuatlı Nüfus kayıt örneği barkodlu (e-devlet)
10.Son 4 aylık SGK detaylı hizmet dökümü barkodlu (e-devlet)

ÇALIŞMA VİZESİ (Z)

Kimler Başvurabilir ?
Çin Halk Cumhuriyeti sınırları içerisinde çalışma amaçlı olarak seyahat edecek olan kişilerin başvurması gerekli olan vize türüdür.

Gerekli Belgeler
ÇİN ÇALIŞMA VİZESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Pasaport: Başvuru tarihi itibari ile geçerlilik süresi 6 aydan fazla olan, ve en az iki boş vize sayfası bulunan yeni tip çipli bordo pasaportun aslı. Fotoğraf (2 Adet): Arka fonu beyaz, ön cepheden çekilmiş, kulaklar görünür, beyaz kıyafet ve gözlük olmayan, mat kağıda basılmış fotoğraf. Fotoğraf ölçüleri ve özellikleri için aşağıdaki örnek fotoğrafı inceleyiniz. Nüfus Cüzdanı (Fotokopi): Nüfus cüzdan kopyası renkli veya siyah beyaz olabilir, fakat kimlik üzerinde bulunan fotoğraf ve bilgiler net okunur şekilde olmalıdır. Vize Bildirim Formu: Çin’de bulunan yetkili kurumdan alınmış olan vize bildirim formu. Örnek belge aşağıdadır. İş Yeri Lisans Belgesi (Fotokopi): Kişinin çalışacağı kuruma ait iş yeri lisans belgesi kopyası. Örnek belge aşağıdadır. İkametgah Belgesi /Senedi (Asıl): Kişinin ikamet durumunu gösterir İkametgah senedinin aslı. Adli Sicil Kaydı (Asıl): Kişinin adli sicil durumunu gösterir adli sicil kaydı. Adli sicil kaydı belgesinde ayrıca ARŞİV KAYDI da belirtilmeli, adliyeden alınmış orjinal kaşeli ve ıslak imzalı olmalıdır. E-devletten alınan adli sicil kayıtları geçerli değildir.

ÇİN ÖĞRENCİ VİZESİ (X1-X2)

Kimler Başvurabilir ?
Çin Halk Cumhuriyetine eğitim amaçlı olarak seyahat etmek isteyen kişilerin başvuru yapması gereken vize türüdür. Eğitim süresi 6 aydan fazla ise X1, 6 aydan az ise X2 vize türüne başvuru yapılması gerekmektedir.

Gerekli Belgeler
ÇİN ÖĞRENCİ VİZESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Pasaport: Başvuru tarihi itibari ile geçerlilik süresi 6 aydan fazla olan, ve en az iki boş vize sayfası bulunan yeni tip çipli bordo pasaportun aslı. Fotoğraf (2 Adet): Arka fonu beyaz, ön cepheden çekilmiş, kulaklar görünür, beyaz kıyafet ve gözlük olmayan, mat kağıda basılmış fotoğraf. Fotoğraf ölçüleri ve özellikleri için aşağıdaki örnek fotoğrafı inceleyiniz. JW201 / JW202 Belgesi (Asıl): Çin’deki eğitim kurumundan gönderilmiş olan JW201 veya JW202 belgesinin aslı. Örnek belge aşağıdadır. Okula Giriş Bildirim Formu (Asıl): Çin’de öğrencinin eğitim alacağı, öğrenciyi kabul eden okulun göndermiş olduğu giriş bildirim formunun aslı. Örnek belge aşağıdadır. Nüfus Cüzdanı(Fotokopi): Nüfus cüzdan kopyası renkli veya siyah beyaz olabilir, fakat kimlik üzerinde bulunan fotoğraf ve bilgiler net okunur şekilde olmalıdır. İkamet Belgesi / Senedi (Aslı): Kişinin ikamet durumunu gösterir İkametgah senedinin aslı. Banka Hesap Cüzdanı (Aslı): Öğrencinin eğitim göreceği yıl başına ortalama 2500 USD içeren banka hesap cüzdanının aslı. Eğitim süresi 4 yıl ise 10.000 USD veya karşılığı TL / EURO vb. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Aslı): Vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı sunulmalıdır.

ÇİN GRUP VİZESİ (L)

Kimler Başvurabilir ?
Türkiye’den yurt dışına tur düzenleme yetkisi olan Türsab’a bağlı A grubu seyahat acentelerinin Çin Halk Cumhuriyetine düzenleyecekleri gruplar için başvurmaları gerekli olan vize türüdür. Grup vizesi minimum 5 kişi için başvurulabilmekte olup, grup üyelerinin pasaportlarına vize tatbik edilmez. Gümrük girişinde ve çıkışında gümrüğe teslim edilmek üzere grup liderine 2 nüsha vize verilir. Bundan dolayıdır ki, grup üyelerinin beraber hareket etmesi gerekmektedir. Gruba dahil olmuş birisi, gruptan erken veya geç dönemez.

Gerekli Belgeler
ÇİN GRUP VİZESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

A- TURA KATILACAK OLAN KİŞİLERİN HAZIRLAMASI GEREKLİ BELGELER

Pasaport: Başvuru tarihi itibari ile geçerlilik süresi 6 aydan fazla olan, ve en az iki boş vize sayfası bulunan yeni tip çipli bordo pasaportun aslı. Fotoğraf (2 Adet): Arka fonu beyaz, ön cepheden çekilmiş, kulaklar görünür, beyaz kıyafet ve gözlük olmayan, mat kağıda basılmış fotoğraf. Fotoğraf ölçüleri ve özellikleri için aşağıdaki örnek fotoğrafı inceleyiniz. Nüfus Cüzdanı (Fotokopi): Başvuran kişiye ait, renkli veya fotoğrafın ve üzerindeki bilgilerin net göründüğü nüfus cüzdanı fotokopisi. ÖZEL DURUMLAR:

* Gruba katılan kişi öğrenci ise; Öğrenci Belgesi ve Arşiv kaydı da belirtilmiş Adli Sicil Kaydını da sunmalıdır. * Gruba katılan kişi ev hanımı ise; Arşiv kaydı da belirtilmiş Adli Sicil kaydı sunmalıdır. * Gruba katılan kişi çalışan ise; 4A Hizmet dökümü ve Arşiv kaydı da belirtilmiş Adli Sicil Kaydı da sunulmalıdır.

 

ÖNEMLİ NOT: Çalışanlar içinde ilk defa Çin’e giden veya diğer ülkelerden ret almış kişiler ayrıca;

Şirket antetli kağıdına hazırlanmış dilekçe Aslı. Örnek dilekçe aşağıdadır. Şirkette çalıştığına dair noterden beyanname Son 6 aya ait Şirket faaliyet belgesinin aslı 2016 yılı işlenmiş şirket vergi levhası kopyası 4A Hizmet Dökümü İşe giriş bildirgesi aslı

 

B- ÇİN TURUNU DÜZENLEYEN ACENTANIN HAZIRLAMASI GEREKLİ BELGELER

Grup Davet Mektubu (Fotokopi – Çin’den): Turu Çin’de karşılayacak seyahat acentasının Çin Turizm Bürosundan almış olduğu bar kodlu grup davetiyesi kopyası. Örnek davet mektubu aşağıdadır. Acenta Davetiyesi ( Fotokopi – Çin’den): Çin’de turu karşılayacak olan acentanın antetli kağıdına yazılmış olan; isim listesi, tur programı ve otel ve konaklama bilgilerini içeren acenta davet mektubunun kopyası. Örnek davetiye aşağıdadır. Seyahat Acentası İşletme Belgesi (Fotokopi): Turu düzenleyen seyahat acentasına ait Türsab A Grubu Seyahat Acentası İşletme Belgesi kopyası Faaliyet Belgesi (Asıl): Turu düzenleyen seyahat acentasının son 6 ay içerisinde alınmış faaliyet belgesinin aslı. Sicil Gazetesi (Fotokopi): Turu düzenleyen seyahat acentasının sicil gazete kopyası Vergi Levhası (Fotokopi): Turu düzenleyen seyahat acentasının 2016 yılı işlenmiş vergi levhası kopyası Tur Programı: Turu düzenleyen seyahat acentasının antetli kağıdına yazılmış detaylı tur programı. Tur programında hangi otellerde konaklanılacağı, hangi şehirde hangi tarihlerde ne kadar süre kalınacağı net şekilde yazılmalıdır. Otel ve Uçak Bilet Rezervasyonları: Gruba katılan her kişi adına otel ve uçak bileti rezervasyonu yapılmalıdır. Çin’de konaklanılacak olan odalama listeleri de eklenmelidir. Vize Talep Dilekçesi (Asıl): Turu düzenleyecek olan seyahat acentasının antetli kağıdına yazılmış, tur katılımcı listesini de içeren vize talep dilekçesinin aslı. İş Lisans Belgesi ( Fotokopi – Çin’den): Çin’de turu karşılayacak olan seyahat acentasına ait İş Lisans Belge kopyası. Örnek belge aşağıdadır. ID Kart Kopyası (Fotokopi – Çin’den): Çin’de turu karşılayacak olan seyahat acentasının yetkilisine ait ID Kart kopyası. Örnek kimlik aşağıdadır.

ÇİN DAİMİ İKAMET VİZESİ (D)

Kimler Başvurabilir ?
Çin Halk Cumhuriyetinde daimi ikamet amaçlı olarak seyahat etmek isteyen kişilerin başvurmaları gereken vize türüdür. Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından verilen “Yabancılar Daimi İkamet Satüsü Onay Formu”nun aslı başvuran tarafından sunulmalıdır.

Gerekli Belgeler
ÇİN DAİMİ İKAMET VİZESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Pasaport: Başvuru tarihi itibari ile geçerlilik süresi 6 aydan fazla olan, ve en az iki boş vize sayfası bulunan yeni tip çipli bordo pasaportun aslı. Fotoğraf (2 Adet): Arka fonu beyaz, ön cepheden çekilmiş, kulaklar görünür, beyaz kıyafet ve gözlük olmayan, mat kağıda basılmış fotoğraf. Fotoğraf ölçüleri ve özellikleri için aşağıdaki örnek fotoğrafı inceleyiniz. Daimi İkamet Onay Formu (Asıl): Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı’nın vermiş olduğu “Yabancılar Daimi İkamet Satüsü Onay Formu”nun aslı